Reising Model 50/55
Model 50 för marinkåren

Model 55 för fallskärmsjägare

Kaliber=·45in/11,4mm Magasin=12/20 skott Eldhastighet=550 skott/min Piplängd=11in/279mm Vikt=2,75kg Utgångshastighet=920 feet/sec/280 m/sec