Garand M1
M1
Kaliber=·30in/7,62mm Magasin=8 skott Piplängd=24in/609mm Vikt=4,1kg Utgångshastighet=2800 feet/sec/853 m/sec