M1911A1
M1911A1
Kaliber=·45in/11,4mm Magasin=7 skott Piplängd=5in/127mm Vikt=0,9kg Utgångshastighet=860 feet/sec/262 m/sec