Johnson M1941 MG
M1941
Kaliber=·30in/7,62mm Magasin=20 skott Eldhastighet=300/900 skott/min Piplängd=22in/558mm Vikt=6,35kg Utgångshastighet=2800 feet/sec/853 m/sec