Browning ·50
Browning
Kaliber=·50in/12,7mm Magasin=Band Eldhastighet=550 skott/min Vikt=38kg Utgångshastighet=2930 feet/sec/893 m/sec