Browning M1917A1
M1917 i Italien1944
Kaliber=·30in/7,62mm Magasin=Band/250 skott Eldhastighet=500 skott/min Piplängd=23,9in/607mm Vikt=14,5kg Utgångshastighet=2800 feet/sec 853 m/sec