Browning M1919A6 MG
A6

M1919A6 I Frankrike

Kaliber=·30in/7,62mm Magasin=Band/250 skott Eldhastighet=500 skott/min Piplängd=24in/609mm Vikt=14,5kg Utgångshastighet=2800 feet/sec/853 m/sec