Mosin-Nagant M1930
1930

M1891-30 repetgevär DP-ksp

Kaliber=7,62mm Magasin=5 skott Piplängd=28,7in/729mm Vikt=3,65kg Utgångshastighet=2660 feet/sec/810 m/sec