Goryunov SG 1943
SG 1943
Kaliber=7,62mm Magasin=Band Eldhastighet=600 skott/min Piplängd=28,3in/719mm Vikt=13,6kg Utgångshastighet=2800 feet/sec/853 m/sec