Typ 100/40
100/40
Kaliber=8mm Magasin=30 skott Eldhastighet=450 skott/min Piplängd=9in/228mm Vikt=3,62kg Utgångshastighet=1100 feet/sec/335 m/sec