Typ 94
Typ 94
Kaliber=8mm Magasin=6 skott Piplängd=3.125in/79,3mm Vikt=0,79kg Utgångshastighet=1000 feet/sec/304 m/sec