Typ 99 MG
Typ 99

Typ 99

Kaliber=7,7mm Magasin=30 skott Eldhastighet=800 skott/min Piplängd=21,65in/550mm Vikt=9,06kg Eldhastighet=2400 feet/sec/731 m/sec