Typ 96 MG
Typ 96

Typ 96

Kaliber=6,5mm Magasin=30 skott Eldhastighet=550 skott/min Piplängd=21,7in/551mm Vikt=9,06kg Utgångshastighet=2400 feet/sec/731 m/sec