Glisenti M1910
M1910
Kaliber=9mm Magasin=7 skott Piplängd=3,5in/88,9mm Vikt=0,5kg Utgångshastighet=1050feet/sec/320 m/sec