Fiat-Revelli M1935
M1935

At the Greek front

Kaliber=8mm Magasin=Band Eldhastighet=500 skott/min Piplängd=25,75in/654mm Vikt=40lbs/18,1kg Utgångshastighet=2600 feet/sec/792 m/sec