Fiat-Revelli 1914
M 1914
Kaliber=6,5mm Magasin=50 skott Eldhastighet=400 skott/min Piplängd=25,75in/654mm Vikt=37lbs/16,75kg Utgångshastighet=2100 feet/sec/640 m/sec