Browning HP 9mm No2 Mk I
Browning Mk I
Kaliber=9mm Magasin=13 skott Piplängd=5in/127mm Vikt=0,9kg Utgångshastighet=1100feet/sec/335m/sec