Bren Mark I MG
Bren Gun

Britt med Bren

Production of Bren MG

Kaliber=·303in/7,7mm Magasin=30 skott Eldhastighet=500 skott/min Piplängd=25in/635mm Vikt=22lbs/9,96kg Utgångshastighet=2400feet/sec/731m/sec