Thomas Hart

*1877 Amiral och överbefälhavare för den amerikanska flottan i Fjärran Östern 1939.
*1877 Admiral and Supreme Commander of the American fleet in the Far East in 1939.