William F Halsey

William Halsey

Amiral. Chef för sjöstridskrafterna i Stilla havsområdet.