Robert Ghormley

Robert Ghormley

Viceamiral som förde befälet i slaget om Korallhavet.