Daniel Sultan

Sultan

General. Efterträdde Stlwell som överbefälhavare för de amerikanska styrkorna i Kina, Burma och Indien 1944.
General. Succeeded Stilwell as Supreme Commander of the American forces in China, Burma and India in 1944.