Mark Clark

Mark Clark

*1896 Generallöjtnant och chef för 5e armén i Tunisien och Italien.
*1896 General and chief of the 5th army in Tunisia and Italy.