Paul Tibbetts

Paul Tibbetts

Överste. Pilot på "Enola Gay", planet som fällde atombomben över Hiroshima.