Maxwell D. Taylor

Maxwell Taylor

Generalmajor och chef för 101a luftburna divisionen.