George C Kennedy

George Kennedy

General. Chef för det amerikanska fjärran Östernflyget.