Ira C Eaker

Ira Eaker

*1896 General som var chef för 8e amerikanska luftflottan.
*1896 General and commander of the American 8th Air Fleet.