J L Collins

Collins

Generalmajor som förde befälet över en flygkår i Frankrike 1944.