Konstantin Umanskij

*1902 †1945 Ambassadör i Washington 1939-41 och i Mexiko från 1943. Omkom i en flygolycka 1945.
*1902 †1945 Ambassador in Washington 1939-41, later in Mexico from 1943. Killed in a plane crash 1945.