Andrej Sjdanov

Sjdanov

*1896 Guvernör i Leningrad och kommissarie för Estland.
*1896 Governor in Leningrad and commissar of Estonia