Alexander Losovskij

*1877 Politiker. Chef för informationsbyrån 191941 och 1945.
*1877 Politician. Minister of information 1941 and 1945.