Maxim Litvinov

Litvinov

*1876 Sovjetisk utrikeskommissarie fram till 1939. Ambassadör i Washington 1941-43.
*1876 Russian foreign minister to 1939. Ambassador in Washington 1941-43.