Alexandra Kollontay

Kollontay

*1879 Rysk ambassadör i Stockholm.
*1879 Russian Ambassador in Stockholm.