Vladimir Dekanosov

Dekanosov

*1898 Ställföreträdande utrikeskommissarie och ambassadör i Berlin.
*1898 Ambassador in Berlin 1940.