Vladimir  Tributs

Tributs

Amiral och chef över ryska Östersjöflottan.
Admiral and chief of the Baltic fleet.