Andrej Vlassov

Andrej Vlassov

General för 2a ryska stötarmén som senare gick över till tyskarna.