Alexandr Mikhalovitj  Vasilevskij

Vasilevskij

Marskalk. Chef för generalstaben.