Grigorij Stern

Grigorij Stern

Chef för de ryska stridskrafterna i Östasien.