Pavel Rotmistrov

Rotmistrov

Generallöjtnant som förde befälet över 5e gardespansararmén i slaget vid Kursk.