Konstantin  Rokossovskij

Konstantin Rokossovskij

Marskalk och befälhavare över bl.a. Donaufronten och 1a vitryska fronten.