Rodion Malinovskij

Rodion Malinovskij

Marskalk vid sydvästfronten.