Malinin

Malinin

Generalöverste var arméstabschef hos Sjukov vid 1a vitryska armén.