Ljudnikov

Ljudnikov

General och befälhavare över 39e armén.