Jakusjov

Jakusjov

Generalmajor och kommendant på Bornholm.