Leonid Govorov

Leonid Govorov

Marskalk som ledde den ryska offensiven på Karelska näset 1944.