Filip Golikov

General och överbefälhavare för 6e armén i Polen 1939.
General and Supreme Commander of the 6th army in Poland 1939.