Semjon Budjonny

Semjon Budjonny

Marskalk, chef för södra och sydvästra armégruppen.