Furst Barbu Stirbey

Stirbey

*1874 Rumänsk politiker som redan 1944 begav sig till Turkiet för att förhandla med de allierade.
*1874 Romanian politician who already 1944 vent to Turkey to negotiate with the allies.