Kommendanten på Westerplatte

Befälhavaren på Westerplatte fick behålla sin sabel under fångenskapen som ett bevis på garnisonens tapperhet.