Wilhelm Orlik-Rückerman

General och chef för det polska gränsskyddet.
General and chief of the Polish border protection.